MENTORSCHAP

 

Mentoren zijn ervaren professionals die deelnemers aan de beroepservaringperiode begeleiden. Deelname aan de beroepservaringperiode is alleen mogelijk als de deelnemer een mentor heeft die werkzaam is in dezelfde discipline als de deelnemer. Ook moet de mentor ten minste drie jaar zijn ingeschreven in het architectenregister voor die zelfde discipline. De beroepservaringperiode duurt twee jaar. Idealiter begeleidt een mentor de hele beroepservaringperiode van een deelnemer. De tijd die dit in beslag neemt en de frequentie en wijze van overleg stemmen mentor en deelnemer onderling met elkaar af.

De mentor mag een collega of de werkgever van de deelnemer zijn, maar dat hoeft niet. De mentor en deelnemer mogen ook verschillende werkgevers hebben of zelfstandig zijn. In dat geval is er sprake van een buitenmentor.

BUITENMENTOR STEDENBOUW

 

Met de invoering van beroepservaringsperiode als voorwaarde voor het behalen van de stedenbouwkundige titel in 2015, is het aantal jong professionals die zich hiertoe willen laten opleiden sterk gegroeid. Inmiddels zijn er jaarlijks zo’n 40 jonge stedenbouwkundigen die de Beroepservaringsperiode doorlopen.

Echter de jong professionals die aan de start van de BEP/PEP staan, lopen er bij hun werkgever (veelal gemeenten) steeds vaker tegen aan dat zij de aan de BEP-gerelateerde verplichte mentor niet kunnen vinden. De BNSP heeft hiertoe een oproep geplaatst aan ervaren stedenbouwkundigen om zich kandidaat te stellen als buitenmentor. BNSP en PEP hebben hierop een pool aangelegd met potentiële buitenmentoren in de discipline stedenbouw.

Mocht je de PEP willen gaan volgen in de discipline stedenbouw en kun je geen mentor vinden die 3 jaar of langer staat ingeschreven bij het architectenregister als stedenbouwkundige? Neem dan contact op met:

Renske van Veen: renske@pepnl.eu