Marjolein Peters

Marjolein Peters is een stedenbouwkundige met een brede ervaring. Na haar afstuderen aan de TU Delft heeft zij 6 jaar bij dRO (gemeente Amsterdam) gewerkt. Sinds 2006 werkt ze vanuit haar ontwerpbureau Studio Scale aan projecten van uiteenlopende schaal en karakter (ontwikkelstrategie, transformatielocatie, knooppuntontwikkeling). In opdracht van overheden en partijen zoals Schiphol en BOEi.

Daarnaast is Marjolein actief bij het Borneo Architectuur Centrum (BAC), zit ze in de examencommissie van het Architectenregister en in de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit van de Gemeente Zoetermeer.

Sinds juni 2020 is Marjolein werkzaam als vakcoördinator stedenbouw bij PEP