Jeroen van de Ven

Jeroen van de Ven heeft al vanaf het begin van de Beroepservaring, toen het startte als Het Experiment, een bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van het programma. In 2008 was hij Vakcoördinator Architectuur van de regio Zuid en sinds 2012 vervult hij voor de tweede maal de rol van Vakcoördinator Architectuur.

Jeroen heeft met zijn uitgebreide ervaring als architect bij zijn eigen bureau Tarra, architectuur en stedenbouw, maar ook als ondernemer en oprichter van diverse nevenondernemingen een scherpe blik op wat het vak van architect in zou moeten houden en weet daarmee het programma van deze discipline scherp en up-to-date te houden.

Als Vakcoördinator Architectuur is Jeroen eindverantwoordelijk voor het programma binnen zijn discipline. Echter, door de overlap met de disciplines Interieurarchitectuur en Stedenbouw wordt nauw samengewerkt met de andere Vakcoördinatoren.