RT_Rotterdam_2018-2020

Ruimtelijk Traineeship Rotterdam 2018-2020 met: Gemeente Rotterdam, LOLA, Echo, Rho Adviseurs

 

Ruimtelijk Traineeship landschapsarchitectuur en stedenbouw

initiatief en organisatie: BNSP, NVTL en PEP

 

Vier werkgevers slaan handen ineen voor een 2-jarig Ruimtelijk Traineeship

De beroepsverenigingen BNSP en NVTL hebben samen met Stichting Professional Experience Programme (PEP) een ruimtelijke traineeship ontwikkeld dat op unieke wijze een nieuwe generatie ontwerpers klaarmaakt voor de beroepspraktijk. De trainees doorlopen in 2 jaar tijd hun beroepservaringsperiode en rouleren halfjaarlijks bij 4 werkgevers. In 2016 – 2018 is de eerste pilot georganiseerd door 4 Rotterdamse werkgevers: Gemeente Rotterdam, Lola, Echo Urban Design en Rho adviseurs. De werkgevers en beroepsvereniging hebben de handen in een geslagen voor dit unieke experiment, omdat zij de behoefte signaleren naar een breder georiënteerde vakmensen die zowel begrip hebben van het ontwerpvakmanschap, alsmede het planologische instrumentarium en de complexiteit van gebiedsontwikkeling.

Per 1 januari 2015 is de beroepservaring verplicht voor jonge ontwerpers om de titel te voeren. De NVTL en BNSP zijn op zoek gegaan hoe beroepservaringsperiode kan worden benut als een optimale leerschool aan het begin van de carrière. Met de brede mix van werkgevers in dit traineeship leren de pas afgestudeerden te werken met hun kennis en vaardigheden in verschillende contexten. De beroepsverenigingen voelen zich verantwoordelijk om de nieuwe generatie te begeleiden bij hun eerste stappen in de beroepspraktijk en ze zo snel mogelijk een volwaardige ontwikkeling te bieden.

De vier werkgevers staan volledig achter de doelstelling om volwaardig professionals te maken. “Als beroepsgroep hebben we allemaal belang bij een nieuwe generatie die zijn vak goed kan uitoefenen, kan signaleren in welke opgave hij een meerwaarde kan zijn en bovendien ook mensen kan overtuigen van zijn meerwaarde”. Meerdere werkgevers hebben inmiddels hun interesse getoond.

De beroepservaring is twaalf jaar geleden opgezet door de rijksbouwmeester Jo Coenen en vanaf afstudeerdatum 1 januari 2015 zijn jonge ontwerpers verplicht om beroepservaring op te doen voordat ingeschreven kan worden in het architectenregister en de beschermde titel architect, stedenbouwkundige, tuin- en landschapsarchitect of interieurarchitect gevoerd mag worden.

De pilot van het Ruimtelijk Traineeship Rotterdam werd ondersteund door de Rijksbouwmeester Floris Alkemade: “het is een zeer interessante ontwikkeling dat jonge stedenbouwkundigen en landschapsarchitecten in twee jaar op vier bureaus werken die alle vier verschillend zijn en daarmee een enorme grote ervaring op kunnen doen. Het traineeship dat is geïnitieerd door de BNSP en de NVTL, samen met PEP, is een belangrijke stap in de ontwikkeling van jonge ontwerpers.”

 Afgeronde, lopende en aankomende Ruimtelijk Traineeships

  • 2016-2018 Ruimtelijk Traineeship Gemeente Rotterdam, Lola, Echo Urban Design en Rho adviseurs
  • 2018-2020 Ruimtelijk Traineeship Gemeente Rotterdam, Lola, Echo Urban Design en Rho adviseurs
  • 2019-2021 Ruimtelijk Traineeship  Gemeente Rotterdam; Urbis, Kuipercompagnons; BGSV
  • 2020-2022 Ruimtelijk Traineeship Gemeente Rotterdam, Lola, Echo Urban Design en Rho adviseurs
  • 2020-2022 Ruimtelijk Traineeship Gemeente Den Haag, PosadMaxwan, Buro Sant en Co, Mecanoo
  • 2021-2023 (ovb) Ruimtelijk Traineeship Gemeente Rotterdam; Urbis, Kuipercompagnons; BGSV
  • 2021-2023 (ovb) Ruimtelijk Traineeship Midden Nederland: Waterschap Vallei & Veluwe; H+N+S; Wing; Witteveen+Bos
  

Mocht je interesse hebben in een mogelijk  Ruimtelijk Traineeship in de toekomst, neem dan contact op met BNSP: secretariaat@bnsp.nl