RUIMTELIJK TRAINEESHIP ROTTERDAM

 • Vier werkplekken (40 uur per week) voor vier trainees
 • Bij vier werkgevers
 • Vier keer een half jaar per werkgever = twee jaar
 • Vier mentoren
 • Een trainee coördinator
 • Deelname aan en vergoeding van het geïntegreerde programma bij PEP voor de beroepservaringsperiode (twv. € 5.000,-)
 • Een bruto maandsalaris van € 2.000,-

Gemeente Rotterdam, Lola, plein06 en Rho adviseurs

 

Ben jij de stedelijk of landschappelijk ontwerper van de toekomst? De jonge professional die bij de start van zijn carrière direct de volledige breedte van vak heeft gezien, in twee jaar tijd een groot netwerk opbouwt, competenties ontwikkelt met in-company trainingen en de titel binnen twee jaar in de pocket heeft? Wil jij zo snel mogelijk een stevige en zelfstandige professional worden die zich in elk project staande kan houden? Dan is het ruimtelijk traineeship misschien iets voor jou!

In twee jaar tijd werk je bij vier werkgevers; Gemeente Rotterdam, LOLA landscape architects, plein06 en Rho adviseurs voor leefruimte. Elke 6 maanden wissel je van werkomgeving, krijg je nieuwe ervaringen mee, ontwikkel je nieuwe kennis en zet je je tanden in andere opdrachten. Tegelijkertijd zijn jullie als 4 trainees een groep die gezamenlijk de beroepservaringsperiode van het PEP doorlopen, werken jullie gezamenlijk aan je POP, wisselen ervaringen uit en halen met elkaar het meeste uit de kennis en ondersteuning die bij alle bureaus wordt geboden.

Bij de werkgevers lever je zowel inhoudelijk, organisatorische als procesmatig je bijdrage aan de producten van de werkgevers. Per werkgever zullen die producten variëren van bestemmingsplannen tot inrichtingsplan en van ontwikkelstrategie tot stedenbouwkundig programma van eisen.

Heb jij voldoende ambitie, lef, zelfstandigheid, veerkracht en creativiteit om niet door een maar door vier bedrijven geselecteerd te worden stuur ons dan jouw CV en motivatiebrief inclusief een portfolio.

 

Wij bieden

 • Vier werkplekken (40 uur per week) voor vier trainees
 • Bij vier werkgevers
 • Vier keer een half jaar per werkgever = twee jaar
 • Vier mentoren
 • Een trainee coördinator
 • Deelname aan en vergoeding van het geïntegreerde programma bij PEP voor de beroepservaringsperiode (twv. € 5.000,-)
 • Een bruto maandsalaris van € 2.000,-

 

Wie komt in aanmerking?

Het traineeship staat open voor recent Master afgestudeerden in de richtingen stedenbouw en landschapsarchitectuur op WO-niveau. De trainees mogen maximaal 3 jaar geleden zijn afgestudeerd.

 

Periode

Het traineeship start op 1 september 2016 voor de duur van 2 jaar.

 

Procedure

Wil je in aanmerking komen voor deze functie, stuur dan voor 15 juni een motivatie brief met CV en portfolio naar:

 

Mevrouw J. Zanders

Professional Experience Programme

j.zanders@PEPnl.eu

 

Uit de sollicitaties worden 8 tot 10 kandidaten geselecteerd die worden uitgenodigd voor de selectiedag op 30 juni. Tijdens de selectie dag moeten kandidaten zich zelf presenteren door middel van een pitch en is er ruimte voor speeddates met de 4 werkgevers. Op basis van deze selectie dag worden kandidaten geselecteerd.

 

Professional Experience Programme (PEP)

 • Kandidaat neemt deel aan het geïntegreerde beroepservaringstraject van de PEP. Zie www.PEPnl.eu
 • De kandidaat heeft bij elke werkgever een begeleider/mentor
 • Julietta Zanders is daarnaast traineeship coördinator en begeleid en overziet de volledige ontwikkeling van de kandidaat over de 2-jarige periode.
 • De werkgever betaalt de kosten van het PEP, mits de kandidaat goede beoordelingen behaalten zolang het dienstverband duurt (e.e.a. conform regeling studiekosten van werkgever).
 • Werkgever stelt 4 uur per maand beschikbaar voor de aanwezigheid bij de gezamenlijke PEP bijeenkomsten.

 

Gevraagde competenties

 • Talent
 • Ondernemend
 • Ambitieus
 • Samenwerken
 • Innovatief vermogen
 • Lef
 • Analytische vaardigheden
 • Creativiteit
 • Zelfstandig
 • Weerbaarheid

 

Korte omschrijving per werkgever

 

Gemeente Rotterdam; Stadsontwikkeling, afdeling Ruimte & Wonen

Rotterdam is een stad in transitie: van een industriestad naar een moderne stad met de haven als basis maar met een hoogwaardige economie in verschillende sectoren en een woon- en leefklimaat dat ook voor midden en hoge inkomens aantrekkelijk is. De stad kent een grote traditie op het gebied van stadsontwikkeling en architectuur. De uitvoeringsstrategie stadsvisie en het kader SO geven de doelstellingen en gewenste richting aan. Ruimte & Wonen wil vanuit haar deskundigheid maximaal bijdragen aan de ruimtelijke invulling van deze transitie. Dat kan zijn door plannen die op korte termijn gerealiseerd worden om een plein of park opnieuw in te richten, via sectorale (beleids)plannen op het gebied van wonen, buitenruimte, milieu of een integrale kijk op de lange termijn toekomst van de stad via de Kaart van de Stad. Steeds werken we vanuit vakdeskundigheid aan de toekomst van de stad.

De taken en verantwoordelijkheden van de afdeling vragen om een topvakafdeling. Deskundigheid en innovatief vermogen moeten van hoog niveau zijn. De afdeling wil steeds de laatste trends en ontwikkelingen in de stad en het vak signaleren en daarop acteren. Het gaat goed met Rotterdam, de crisis is voorbij. De vakafdeling werkt met trots en lef aan het Rotterdam van de toekomst.

We doen dat met professionals die opereren op zes vakdisciplines: wonen, stedenbouw, planologie, landschap, bestemmingsplannen en milieu.

 

Lola Landscape Architects

LOLA landscape architects is een bureau voor progressieve landschapsarchitectuur. Het ontwerpt en onderzoekt landschappen die zijn vergeten, vervallen of gaan veranderen. Met doordachte ideeën en doelgerichte ingrepen wil LOLA (LOst LAndscapes) die landschappen optimaliseren tot rijke, levendige en fraaie plekken.

Sinds de oprichting in 2006 heeft het bureau gewerkt aan zowel conceptuele, als uitvoeringsgerichte toonaangevende projecten in de binnenstad, de stadsrand en het buitengebied. Een continue wisselwerking tussen onderzoek en ontwerp is kenmerkend voor het bureau, net als de optimistische en conceptuele benadering van projecten en de fascinatie voor nieuwe ruimtelijke fenomenen.

LOLA landscape architects is opgericht door Eric-Jan Pleijster, Cees van der Veeken en Peter Veenstra. Het bureau is gevestigd in Rotterdam en telt 18 gedreven medewerkers, waaronder landschapsarchitecten en stedenbouwkundigen. De opdrachtgevers van LOLA zijn voornamelijk de publieke sector, maatschappelijke organisaties en projectontwikkelaars. Voor hun werk ontving LOLA de Maaskantprijs voor jonge architecten en de TOPOS landscape award.

 

Rho Adviseurs voor de leefomgeving

Wij adviseren u met al uw plannen voor het ruimtelijk domein. Of u nu overheid, ondernemer, of particulier bent. Over de gehele breedte van het werkveld, met specialisten in eigen huis. Vanaf de kiem van het idee tot aan de uitvoering.

En daarna, want een duurzaam plan laat ruimte voor flexibiliteit. Om ruimte te houden voor wat de toekomst vraagt.

U vindt ons door het hele land: vanuit onze kantoren in de Randstad, Friesland, Overijssel, Brabant en Zeeland werken wij landsdekkend en op de BES-eilanden.

Rho staat voor de Griekse letter R. Die symboliseert onze kernwaarden:

Ruimte: verstand van Nederland

We kennen de ruimte in Nederland goed: weten wat randvoorwaarden en mogelijkheden zijn. Wij weten de weg.

Regie: het cement tussen de stenen

Belangen afwegen, afstemmen en inpassen is geen kleinigheid. Wij kunnen verbinden en correlaties leggen. En dat doen we graag.

Resultaat: een goed plan haalbaar maken

Uiteindelijk gaat het natuurlijk om één ding: het resultaat. Dat moet goed zijn. Zonder poespas of verrassingen. Daar staan we voor.

 

Plein06 stedenbouw, landschap en strategie

Wij verbinden slim procesdenken met krachtig ontwerp van stad en landschap. Plein06 leeft, leert en groeit elke dag. Ons team heeft twee goede hersenhelften: wij zijn creatief én analytisch. Door integraal ontwerp te koppelen aan het samenbrengen van mensen, komen we tot slimme en haalbare oplossingen.

Als ontwerpers en procesbegeleiders zijn we bij ruimtelijke ontwikkelingen betrokken vanaf het eerste initiatief tot en met de laatste steen en plant. Plein06 durft te dromen, maar is ook realistisch. We denken in businessplannen en organiseren het proces om ideeën haalbaar te maken. Met steeds één doel voor ogen: het creëren van duurzaam inspirerende plekken met ruimte voor mensen. Plein06 werkt aan de gelukkige stad.

totaal