RIJKSBOUWMEESTER REIKT PEP CERTIFICATEN UIT

Uit handen van Rijksbouwmeester Floris Alkemade en voormalig Rijksbouwmeester Jo Coenen hebben afgelopen woensdag 21 juni 2017 twaalf deelnemers aan het Professional Experience Programme (PEP) hun certificaat ontvangen. Een bijzondere mijlpaal, want het is de eerste groep deelnemers die de sinds 2015 wettelijk verplichte beroepservaringperiode afrondt. De feestelijke uitreiking vond plaats in de Koepelgevangenis van Haarlem.

PROFESSIONELE BEROEPSERVARING

In 2003 startte toenmalig Rijksbouwmeester Jo Coenen Het Experiment, een programma om pas afgestudeerde ontwerpers aan professionele beroepservaring te helpen. Het tweejarige traject De Beroepservaring kwam hier uit voort, later omgedoopt tot Professional Experience Programme. Met een wijziging van de Wet op de Architectentitel (WAT) is deze beroepservaring sinds 2015 verplicht. Pas na twee jaar ervaring in de praktijk en het voldoen aan in de wet gestelde eindtermen mag je je inschrijven in het Architectenregister en ben je gerechtigd om de titel te voeren.

Tijdens de uitreiking richtte Rijksbouwmeester Floris Alkemade zich tot de jonge groep architecten. “Alles wat je leert komt uit jezelf maar ook uit de leraren die je gehad hebt. Daarop sluit de meester-gezel situatie aan die centraal staat in de Wet op de architectentitel”. Verder zei hij: “Ik wens elke generatie toe dat je alles anders wilt doen en overmoedig bent. Zorg dat de wereld beter wordt door jouw ideeën”.

Voormalig Rijksbouwmeester Jo Coenen adviseerde de jonge architecten om zich bewust te zijn van waar we nu als architecten staan, welke kant het op gaat en om de internationale bewegingen mee te nemen. “Wij zijn onderdeel van de mensen die de toekomst maken.”. Hij riep op om de handen ineen te slaan en samen te werken: PEP met de opleidingen, ondersteund door de beroepsverenigingen.

ATELIER RIJKSBOUWMEESTER

Het Atelier Rijksbouwmeester is de afgelopen jaren nauw betrokken geweest bij de totstandkoming van de beroepservaringperiode.

13 september 2017 start het nieuwe Blok van modules.

www.pepnl.eu