Organisatie

De beroepservaring PEP wordt georganiseerd door de Stichting Beroepservaring Jonge Architecten en stedebouwkundigen (BEJAS) in samenwerking met de Stichting Post Academisch Onderwijs (PAO).

PEP wordt begeleid door het Comité PEP:

• Jo Coenen, voorzitter

• Jan Brouwer

• Steef Luijten

• Julietta Zanders

De Beroepservaring is in 2003 als Het Experiment opgezet door voormalig Rijksbouwmeester Jo Coenen vanuit het Atelier Rijksbouwmeester.

Sinds 2003 zijn er vijf ronden voor architecten georganiseerd. Sinds 2010 doen stedebouwkundigen en landschapsarchitecten mee. In 2012 is de Beroepservaring tevens opengesteld voor interieurarchitecten.

Vanaf 2003 werd de Beroepservaring georganiseerd vanuit het Atelier van de Rijksbouwmeester, Rijksgebouwendienst, Den Haag.

Het Projectbureau

Het projectbureau PEP is gehuisvest aan de Keizersgracht 126 te Amsterdam.

Het projectteam bestaat uit:

• Julietta Zanders, Dagelijkse leiding

• Jeroen van de Ven, Vakcoördinator architectuur

• Hanneke Kijne, Vakcoördinator landschapsarchitectuur en stedenbouw

• Gerrit Schilder, Vakcoördinator interieurarchitectuur

• Renske van Veen, Projectcoördinator