PEP en BNA

Per 1-1-2021 is het Professional Experience Programme (PEP) geïntegreerd binnen de Branchevereniging Nederlandse Architecten (BNA). Waarbij BNA zich door de overname van het PEP de bevordering van het opdoen van multidisciplinaire beroepservaring voor jonge architecten, stedenbouwkundigen, landschapsarchitecten en interieurarchitecten ten doel heeft gesteld, en zich duurzaam verbindt aan het succes van een multidisciplinaire PEP, toegankelijk voor alle disciplines.

 

Partijen zien de BNA, BNSP, NVTL, en BNI als vertegenwoordigers van achtereenvolgens de disciplines architectuur, stedenbouwkunde, landschapsarchitectuur en interieurarchitectuur. De BNA, BNSP, NVTL, en BNI kunnen dan ook via de afvaardiging in de PEP-programmaraad de inbreng vanuit deze disciplines waarborgen.

 

De Beroepservaring is in 2003 als Het Experiment opgezet door voormalig Rijksbouwmeester Jo Coenen vanuit het Atelier Rijksbouwmeester.

 

Tussen 2003 en 2015 zijn er vijf lichtingen voor architecten georganiseerd. Sinds 2010 doen stedenbouwkundigen en landschapsarchitecten mee. In 2012 is de Beroepservaring tevens opengesteld voor interieurarchitecten.

 

Vanaf 2003 werd de Beroepservaring georganiseerd vanuit het Atelier van de Rijksbouwmeester, Rijksgebouwendienst, Den Haag.

 

Vanaf 2015 tot 2021 was PEP een zelfstandige aanbieder van beroepservaring en is de organisatie gehuisvest in Amsterdam.

 

 

Het Projectbureau

Het projectbureau PEP is gehuisvest aan het Jollemanhof 14 in Amsterdam

Het projectteam bestaat uit:

 • Julietta Zanders, dagelijkse leiding​
 • Annette van Baren Vakcoördinator architectuur
 • Jules Beckers Vakcoördinator architectuur
 • Frank Bouwman Vakcoördinator architectuur
 • Mijke de Kok Vakcoördinator architectuur
 • Joop Slangen Vakcoördinator architectuur
 • Winfried van Zeeland Vakcoördinator architectuur
 • Gerrit Schilder Vakcoördinator architectuur en Interieurarchitectuur
 • Marie Laure Hoedemakers Vakcoördinator landschapsarchitectuur
 • Bieke van Hees Vakcoördinator landschapsarchitectuur
 • Abe Veenstra Vakcoördinator landschapsarchitectuur
 • Tess Broekmans Vakcoördinator stedenbouw
 • Marjolein Peters Vakcoördinator stedenbouw
 • Renske van Veen, coördinator
 • Maddy van den Bijgaart, assistent-programmamanager
 • Eva van Rijen, projectcoördinator