Het PEP-programma; start september 2018

Wil je meer informatie over de verschillende modules, klik dan op onderstaande titels of ga naar het moduleschema.

PEP 2018-2

DATUM

Blok Realisatie

Blok Werkveld

14 december 2018

PEP 2019-1

DATUM

Blok Bedrijf

Bureaubezoeken groep 2018-2 (SL)

juni 2019

Eindgesprekken groep 2017-2

juni 2019

Blok Project

Bureaubezoeken groep 2018-2 (AI)

juni 2019