VOLDOET AAN DE EINDTERM

Fase 08 Uitvoering – uitvoeringsgereed ontwerp

Fase 09 Uitvoering – directievoering

Module P – PROJECTOVERDRACHT EN BOUWVOORBEREIDING

LEERDOEL BOUWVOORBEREIDING

Inzicht verwerven in, bewust zijn van en kunnen reflecteren op;

  • het definiĆ«ren van de functionele en esthetische prestatie die het eindproduct (gebouw, interieur, buitenruimte) moet leveren
  • de condities die nodig zijn voor het realisatieproces, hoe je die tevoren kunt waarborgen, hoe dit samenhangt met bouwkosten
  • het bestek als fenomeen in de verschillende disciplines (Stabu, RAW, ..), de hoofdprincipes van de verschillende systemen, standaardisatie van regelgeving
  • uitvoeren zonder bestek, zoals een technische- of werkomschrijving
  • de rol van de ontwerper bij voorbereidingen, controle, samenwerking (intern en extern)
  • de invloed van de ontwerper bij de toepassing van BIM- of andere IT-systemen

 

INHOUD

Hoewel we graag over onze ontwerpen praten, bouwen we ze niet. Op een zeker moment, meestal na het DO, dragen we onze ontwerpen over aan besteksmakers of aannemers. Welk moment dat is verschilt nog wel eens, maar de besteksfase is in ieder geval een fase waarin definitief andersoortige specialisten naar een plan gaan kijken. Zij zetten ontwerptekeningen om in een technisch uitvoeringsontwerp en geschreven bestekken met een andere taal en codering. Het is uiteraard essentieel dat je als ontwerper goed weet wat er in een besteksfase gebeurt; wat er in kan, wat er in moet. Hoe stuur je al in het ontwerpproces de besteksfase goed aan en hoe controleer je of een bestek de ontwerpideeƫn goed vertaalt en garandeert? Hoe voorkom je discussies achteraf; juridisch, kwalitatief, technisch, esthetisch, etc?

De systematiek van bestekken is soms heel anders, en toch hebben ze hetzelfde doel. Architecten werken doorgaans met de STABU-methode; landschapsarchitecten met een RAW-bestek en interieurarchitecten doorgaans met een Werkomschrijving. Stedenbouwkundigen hebben op hun werkplek meestal niet direct te maken met bestekken, maar dragen hun ontwerpen op een andere manier over aan architecten of landschapsarchitecten, bijvoorbeeld via een beeldkwaliteitplan of kavelpaspoort.

Het doel van deze module is dat het bestek als fenomeen en de hoofdprincipes van de verschillende systemen begrepen worden. Een tweede doel is het vergroten van het inzicht in de eigen rol van de ontwerper: hoe bereid je je goed voor; hoe controleer je; hoe werk je samen met de bestekmaker, intern of extern? En welke rol of invloed heb je nog als ontwerper als BIM- of andere IT-systemen standaardisatie van regelgeving en kwaliteiten