VOLDOET AAN DE EINDTERM

Grondhouding

A: Attitude.

C: Communicatie

 

Fase 00 Opdracht

Fase 01 Initiatief / haalbaarheid

Module W2 – SELECTIEPROCEDURES EN aanbesteden

LEERDOEL

Inzicht in, bewust zijn van en kunnen reflecteren op:

  • deelnemen aan (bijzondere) selectieprocedures, zoals DBM opgaven
  • aanbesteden in Nederland
  • Europees en Internationaal aanbesteden
  • strategische samenwerkingsverbanden
  • initiatiefneming bij wisselende partijen
  • aanbestedingen met dialoogrondes met de opdrachtgever
  • juridische verantwoordelijkheden en consequenties

 

INHOUD

In de ontwerppraktijk krijgt elke ontwerper te maken met (europese) aanbestedingen en prijsvragen, nationaal en internationaal. Het onderwerp van de module is ‘de uitvoering’ van aanbesteden en deelneming aan prijsvragen. Welke stappen en output wordt gevraagd? Hoe om te gaan met selectieprocedures, (wedstrijd)programma, selectiecriteria, aanbiedingen, selectierapporten, jurering, tweede-rondes met inschatting van risico’s, rechten en geschillen. Wat zijn de beperkingen van samenwerkingen en wat is een zogenaamde “gedwongen huwelijk’? Wat zijn de verschillen nationaal en internationaal?