VOLDOET AAN DE EINDTERM

Grondhouding

A: Attitude

B: Bedrijfsvoering

C: Communicatie

 

Fase 00 Opdracht

Fase 01 Initiatief / haalbaarheid

Module W1 – Attitude, acquisitie EN OPDRACHT VERWERVEN

LEERDOEL Het begrijpen van;

  • de samenhang tussen de manier waarop het bureau, bedrijf of dienst zich presenteert
  • de wijze waarop het bureau zich in de markt positioneert
  • welke selectieprocedures voor welke type opdrachten worden gehanteerd
  • de wijze waarop opdrachtgevers bureaus selecteren

het ontwikkelen van:

  • inzicht om de kansen en positie in selectieprocedures te beoordelen of te bepalen
  • een eigen acquisitie- of marktstrategie op hoofdlijnen


INHOUD

In de ontwerppraktijk wordt het verwerven van opdrachten vaak geafficheerd met het hebben van een groot

relatienetwerk. Acquisitie is in klassieke zin dan te duiden als ‘het onderhouden van het relationele netwerk’.

Dat kan in brede zin, maar er is vaak direct contact met opdrachtgever als gebruiker. Meervoudige en europese aanbestedingen, alsook Design-, Build- en Maintanance-opgaven, voeren tot een heel ander procedureel en complex selectieproces, waarin de opdrachtgever en gebruiker meer op afstand staan. Kennis van procedures, portfolio’s en projectpublicaties spelen in deze vorm van acquisitie een grote rol in de opdrachtenverwerving.