VOLDOET AAN DE EINDTERM

Grondhouding

A: Attitude.

B: Bedrijfsvoering.

C: Communicatie

 

Fase 00 Opdracht

Fase 01 Initiatief / haalbaarheid

Fase 03 Structuurontwerp

Module W – Het professionele veld

LEERDOEL

Inzicht in, bewust zijn van en kunnen reflecteren op:

  • De breedte van het professionele ontwerpveld
  • Multidisciplinariteit
  • De rol, positie en werkzaamheden van uiteenlopende ontwerpdisciplines in verschillende fasen van
    gebieds-, project- en gebouwontwikkeling
  • De rol, positie en werkzaamheden van uiteenlopende partijen in verschillende fasen van
    gebieds-, project- en gebouwontwikkeling
  • Standpuntbepaling in de actuele verschuivingen in het ontwerpveld
  • Het verschil tussen verschillende ontwerp schalen; lokaal, regionaal en landelijk

 

INHOUD

Inmiddels worden veel complexe projecten (her)ontwikkeld door Gemeente, Provincie en Rijk. Er is een

verschuiving in de hoeveelheid projecten van nieuwbouw, nieuw landschap, nieuwe stedenbouw naar een

grote complexe transformatieopgave. Complex projecten met hoge ambities, die geconfronteerd kunnen worden met een lastig realiserings- en/of herontwikkelingstraject. Dat vraagt van ontwerpers naast veel creativiteit een volledig inzicht en begrip in een opgave waarin meerdere disciplines samenwerken of vertegenwoordigd zijn. Ontwerpers spelen daarin allerlei rollen en verrichten zeer uiteenlopende werkzaamheden, door de schalen en de traditionele planhiƫrarchieƫn heen. Onderwerp van de module is de ontrafeling van het professionele werkveld van een actueel complex project, zoals een infrastructurele knoop met een compact programma met woningbouw, kantoren, voorzieningen en groenelementen.