VOLDOET AAN DE EINDTERM

Grondhouding

A: Attitude.

C: Communicatie

 

Fase 00 Opdracht

Fase 01 Initiatief / haalbaarheid

Module W – SELECTIEPROCEDURES EN AANBESTEDEN

LEERDOEL

  • Inzicht verwerven en kunnen reflecteren op diverse vormen van selectieprocedures, aanbesteden in Nederland en Europa
  • Achtergronden van Europees aanbesteden, vertaling in aanbestedingspraktijk NL
  • Beoordelen van aanbestedingen, kennis van verschillende procedures, samenwerkingsverbanden, contractvormen
  • Juridische verantwoordelijkheden en consequenties

 

 

 

INHOUD

Inhoudelijk worden de modules Attitude, acquisitie en opdracht verwerven en Selectieprocedures en aanbesteden aan elkaar gekoppeld:

  • Attitude, acquisitie en opdracht verwerven gaat over de ‘warme’ acquisitie
  • Selectieprocedures en aanbesteden gaat over de ‘koude’ acquisitie

 

Belangrijk bij module Selectieprocedures en aanbestedenis: Wat is Europees aanbesteden? Welke selectieprocedures volgen hieruit? Hoe vind je die? Hoe doe je mee? Hoe schat je je kansen in?

Aanbesteden bestaat uit:

  • Selectieprocedures
  • Samenwerkingsverbanden
  • Contracten