VOLDOET AAN DE EINDTERM

Grondhouding

A: Attitude.

 

Fase 04 Voorontwerp

Module W – Beleid en regelgeving

LEERDOEL 

Verwerven van overzicht over:

  • De actuele en diverse vormen van kwaliteitsbeleid
  • De verschillende rollen die de ontwerper kan spelen
  • De manier waarop de ontwerper invloed kan uitoefenen op kwaliteit

INHOUD

Het maken van en beslissen over een ontwerp is in Nederland ingebed in allerlei vormen van toetsing en

begeleiding. Welstand is de meest klassieke vorm daarvan. Het bredere begrip is kwaliteitsbeleid.

Het doel van de bijeenkomst is het begrijpen van de systematiek van dat beleid en hoe je je er als ontwerper

toe verhoudt. Welstand en kwaliteitszorg liggen altijd gevoelig.

Het is duidelijk dat zowel de economische crisis als politiek-maatschappelijke veranderingen het kader voor

kwaliteitszorg flink hebben veranderd. Er is niet één wet of regel die maatgevend is; per gemeente, regio,

provincie of opgave kan kwaliteitsbeleid uiteenlopen van ambitieus en proactief tot geheel afwezig.

Daarnaast kan er wel sprake zijn van actief beleid, maar de economische situatie kan toch betekenen dat

er maar hele smalle marges zijn om dat beleid waar te maken.

 

Als ontwerper moet je inzicht hebben in deze verschillende situaties en een zelfstandige mening ontwikkelen

over het thema. De ontwerper kan actief bijdragen aan kwaliteit en aan opvattingen over kwaliteitszorg.