VOLDOET AAN DE EINDTERM

Grondhouding

A: Attitude

B: Bedrijfsvoering

C: Communicatie

 

Fase 00 Opdracht

Fase 01 Initiatief / haalbaarheid

Module W – Attitude, acquisitie EN OPDRACHT VERWERVEN

LEERDOEL

 • Het begrijpen van de identiteit van een ontwerper of een ontwerpbedrijf
 • Het begrijpen van de samenhang tussen type bureau, kracht van het bureau, daarbij passende opdrachten, wijze van verwerven daarvan.
 • Het begrijpen van de samenhang tussen de manier waarop het bureau, bedrijf of dienst zich presenteert en in de markt positioneert en de wijze waarop zij door opdrachtgevers worden geselecteerd.
 • Het begrijpen van methodes van acquisitie anders dan selectieprocedures, te weten warme acquisitie
 • Het begrijpen van het verschil tussen netwerken, acquisitie en PR
 • Het kunnen beschrijven van een eigen acquisitie of marktstrategie op hoofdlijnen

INHOUD

Inhoudelijk worden de modules Attitude, acquisitie en opdracht verwerven en Selectieprocedures en aanbesteden aan elkaar gekoppeld:

 • Attitude, acquisitie en opdracht verwerven gaat over de ‘warme’ acquisitie
 • Selectieprocedures en aanbesteden gaat over de ‘koude’ acquisitie

In de ontwerppraktijk wordt het verwerven van opdrachten vaak in één adem genoemd met het hebben van een groot relatienetwerk. Acquisitie is in klassieke zin dan te duiden als ‘het onderhouden van het relationele netwerk’. We noemen dit ‘warme’ acquisitie. Belangrijk daarbij is:

 • hoe presenteer je je?
 • wat is netwerken?
 • wat is het verschil tussen PR en acquisitie?