VOLDOET AAN DE EINDTERM

Grondhouding

A: Attitude.

B: Bedrijfsvoering.

C: Communicatie

 

Fase 00 Opdracht

Module S2 –┬áDEBAT- en PRESENTATIETECHNIEKEN

LEERDOEL

Hoofddoel

  • het verbeteren van de presentatievaardigheden in de context van de beroepspraktijk
  • het kernachtig leren formuleren, debatteren en onderhandelen
  • het leren ontwikkelen van een strategische gespreksformule vanuit een boodschap of doel
  • het leren afstemmen van de argumentatie op de doelgroep

Nevendoel

  • het beter leren kennen van de groep deelnemers en mentoren die de Beroepservaring doen,
    t.b.v. vorming van een hecht netwerk
  • een dieper besef van de maatschappelijke rol die een ontwerper heeft

INHOUD

Tijdens de studie presenteren studenten veel, maar vrijwel zonder uitzondering in een vakmatige en studieuze

context, met een publiek van docenten en medestudenten. Er is weinig aandacht voor presentatietechnieken als zodanig (houding, stemgebruik etc.) en ook niet voor de afstemming op specifiek publiek.

Pas afgestudeerden krijgen in de beroepspraktijk meestal geen kans hun presentaties verder te ontwikkelen.

Juist die beroepspraktijk stelt echter hele andere eisen. Het publiek kan bestaan uit bewoners, gebruikers en

actiegroepen, die een bijzondere betrokkenheid bij een plan hebben. Bestuurders of opdrachtgevers bekijken

een plan vaak vanuit kosten, planning, imago en politieke lading.

Deze bijeenkomst heeft tot doel om concreet de presentatievaardigheden in de context van de beroepspraktijk te

verbeteren. Het gaat daarbij om de verbale communicatie (inhoud, argumentatie, stijl) en om de non-verbale

communicatie (uitstraling, houding).