VOLDOET AAN DE EINDTERM

Fase 08 Uitvoering – uitvoeringsgereed ontwerp

Fase 09 Uitvoering – directievoering

Fase 10 Gebruik / exploitatie

Module R41 – Kennis in de praktijk

LEERDOEL Architectuur

Inzicht verwerven in, bewust zijn van en kunnen reflecteren op

  • Het in relatie leren brengen van (opdrachtgevers) ambitie, kosten en gekozen bouwtechniek
  • Het bewaken van dat (bouw)proces, zowel aan de voor- als aan de achterkant

 

INHOUD

Als ontwerper denk je niet altijd meteen in bouwsystemen, maar materialiseer je het project. Een uitvoerende partij of constructeur zal juist eerder vanuit een (uitvoerings)systeem willen vertrekken. Kun jij vooraf een keuze maken? Wat zijn je argumenten, en wanneer wijk je daarvan af en met welke redenen? Hoe ga je bv om met de wens van opdrachtgever of aannemer om halverwege de bouwvoorbereiding toch een ander of duurzaam bouwsysteem toe te passen. Immers belangrijke esthetische uitgangspunten kunnen daarmee uit het oog verloren gaan. Wat doe je dan?

Tijdens het ontwerp, de bouwvoorbereiding en de uitvoering wordt je als architect constant geconfronteerd

met vraagstukken die verband hebben met de wijze waarop uiteindelijk gebouwd gaat worden. Er wordt ingegaan op de aanleiding en afwegingen voor de keuze en de (strategische) processen voor ‘vasthoudendheid of noodzakelijke creativiteit’.

 

LEERDOEL Interieurarchitectuur

  • Het in relatie leren brengen van (opdrachtgever) ambities, kosten en het beoogde afwerkingsniveau.
  • Kennis van materialen, de verwerking ervan en ontwikkelingen op materiaalgebied zijn essentieel
    in de praktijk, net als de afwegingen die hiermee samenhangen in termen van kosten, onderhoud
    en duurzaamheid.