VOLDOET AAN DE EINDTERM

Fase 08 Uitvoering – uitvoeringsgereed ontwerp

Fase 09 Uitvoering – directievoering

Fase 10 Gebruik / exploitatie

Module R22 – Kennis in de praktijk

LEERDOEL

Inzicht in, bewust zijn van en kunnen reflecteren op

  • Toetsen en aanvullen van de kennis van boomsortiment, standplaatseisen en andere groeivoorwaarden
  • Toetsen en aanvullen van de kennis van de specifieke eisen die een boom in hoogstedelijke situaties stelt
  • Inzicht in de afwegingen die de (gemeentelijke) stedenbouwer kan maken en moet maken
  • Leren kennen van het praktijkperspectief van de kweker en de boomconsulent
  • Inzicht in veel voorkomende problemen en de oplossingen die daarvoor bestaan
  • Inzicht in de conclusies die de ontwerper kan trekken

 

INHOUD

DE DIEPTE IN MET DE STADSBOOM!

De invloed van de ontwerper op de groeiende boom: Onder de grond en boven de grond.
Boven en onder de grond is ruimte nodig, goede grond, water en lucht. Tegelijk wordt die ruimte en lucht
ingesnoerd door infrastructuur, kabels en leidingen, het riool, gebouwen, parkeerkelders, kunstmatige
grondwaterstanden enzovoorts. Hoe moet je nadenken over de ondergrondse ruimte? Wat is de noodzakelijke voorbereiding; wat moet de boom bij aanplant aantreffen en wat is er op termijn nodig?

Bovengronds krijgt een boom te maken met honden, fietsen, speelplaatsen, parkeren etc.

Het ontwerp moet daarvoor de goede basis bieden. Wat treffen deze praktijkmensen aan in de

hedendaagse stad, en hoe daar mee om te gaan?