VOLDOET AAN DE EINDTERM

Fase 08 Uitvoering – uitvoeringsgereed ontwerp

Fase 09 Uitvoering – directievoering

Module┬áR21 – Aanbesteding

LEERDOEL AANBESTEDING

Inzicht verwerven in, bewust zijn van en kunnen reflecteren op;

  • Aanbestedingsvormen
  • De wijze waarop selectie- / aanbestedingsprocessen voor de uitvoering van gebouwen en interieurs verlopen (kosten en kwaliteit)
  • Samenwerkingsvormen met uitvoerende partijen (bouwteam, design & construct, e.d.)
  • De diversiteit aan ontwikkelmodellen die in de sector worden toegepast
  • Signaleren van mogelijkheden en kansen voor acquisitie en selectie

 

INHOUD

Op welke manieren wordt een ontwerper en uitvoerende partij geselecteerd? Hoe werken deze processen?

En welke ontwikkelmodellen bestaan er om het project daarna daadwerkelijk te realiseren en wat zijn de

voor- en nadelen voor de ontwikkelaar, de uitvoerende, de gebruiker en de (interieur)architect?

Om deze vragen te kunnen beantwoorden worden tijdens deze module gunning- en selectiecriteria, die

gehanteerd worden in de bouwsector, in verband gebracht met ontwikkelmodellen, samenwerkings- en aanbestedingsvormen.