VOLDOET AAN DE EINDTERM

Fase 08 Uitvoering – uitvoeringsgereed ontwerp

Fase 09 Uitvoering – directievoering

Fase 10 Gebruik / exploitatie

Module R31 – Aanbesteding en De Bouwplaats

AANBESTEDING

LEERDOEL

Inzicht verwerven in, bewust zijn van en kunnen reflecteren op;

 • Aanbestedingsvormen
 • De wijze waarop selectie- / aanbestedingsprocessen voor de uitvoering van gebouwen en interieurs verlopen (kosten en kwaliteit)
 • Samenwerkingsvormen met uitvoerende partijen (bouwteam, design & construct, e.d.)
 • De diversiteit aan ontwikkelmodellen die in de sector worden toegepast
 • Signaleren van mogelijkheden en kansen voor acquisitie en selectie

 

INHOUD

Op welke manieren wordt een ontwerper en uitvoerende partij geselecteerd? Hoe werken deze processen?

En welke ontwikkelmodellen bestaan er om het project daarna daadwerkelijk te realiseren en wat zijn de

voor- en nadelen voor de ontwikkelaar, de uitvoerende, de gebruiker en de (interieur)architect?

Om deze vragen te kunnen beantwoorden worden tijdens deze module gunning- en selectiecriteria, die

gehanteerd worden in de bouwsector, in verband gebracht met ontwikkelmodellen, samenwerkings- en aanbestedingsvormen.

 

DE BOUWPLAATS

LEERDOEL

Inzicht verwerven in, bewust zijn van en kunnen reflecteren op

 • De organisatiestructuur (organogram) en de besluitvorming-bevoegdheden tijdens de realisatie vaneen project
 • De rol als directievoerder/ bouwbegeleider tijdens de realisatie
 • Diverse beslismomenten tijdens de (af)bouwfase zoals bouwvergaderingen, werkoverleg, plaatsing,montage en (deel)oplevering
 • Bewaken van planning en het budget
 • De bijdrage en rol van externe partijen zoals adviseurs, raadgevers en (bouw)managers
 • De uitgangspunten, afwegingen en organisatie bij complexe transformatieprocessen

 

INHOUD

De bouwplaats is het ‘thuisveld’ van de uitvoerende partij. Wat is je positie als ontwerper? In deze module wordt ingegaan op de rol, de verwachtingen en de mogelijkheden van de architect en interieurarchitect op de bouwplaats. Houd je als ontwerper toezicht op de bouw? Maak of controleer je de werk-, vorm- en

productietekeningen? Heb je een coördinerende taak? Wat is esthetische directievoering? Wat is je taak in de planning en budget bewaking? Wat doe je met externe partijen? Wat is de taak van de ontwerper bij complexe transformatieprocessen? Onderdeel van de bijeenkomst is het bouwbezoek (een actueel bouwplan) dat gekoppeld is aan de casus van de bijeenkomst. Voorkeur heeft een gefaseerde bouw met diverse parallel lopende uitvoeringstrajecten.