VOLDOET AAN DE EINDTERM

Fase 07 Prijs- en contractvorming

Module R12 – GRONDEXPLOITATIE

LEERDOEL
Inzicht in, bewust zijn van en kunnen reflecteren op

  • de voorzijde van het ontwerpproces
  • het afwegen van kosten, effecten en belangen tijdens het ontwerpproces
  • het inzichtelijk maken van grondkosten en grondopbrengsten
  • cashflowprincipes en het belang van fasering en het vinden van verschillende kostendragers
  • het leren interpreteren van een gevraagde ambitie in relatie tot kosten en opbrengsten
  • het leren uitvoeren van kostenoptimalisaties
  • Inzicht in wat er wordt bedoeld met het rekenen en tekenen
  • verschillen in opzet van ontwikkelingen afhankelijk van ontwikkelaar/woningbouw coƶperatie

 

INHOUD

Grondexploitaties spelen in verschillende planstadia een rol: in de startfase wanneer de haalbaarheid van een

mogelijk project aan de orde is (inclusief ruimtelijke en programmatische varianten) en bij feitelijke

investeringsbeslissingen.

Na een introductie over de principes van een grondexploitatie (en de nieuwste varianten), wordt ingezoomd op
de financiƫle afwegingen rond de plannen voor een bestaand project op een bestaande locatie en op tips en
trucs bij de discussie over concrete investeringsbeslissingen.