VOLDOET AAN DE EINDTERM

Fase 00 Opdracht

Fase 07 Prijs- en contractvorming

Module R11 – AANBESTEDING

LEERDOEL

Inzicht verwerven in, bewust zijn van en kunnen reflecteren op;

  • Aanbestedingsvormen
  • De wijze waarop selectie- / aanbestedingsprocessen voor de uitvoering van gebouwen en interieurs verlopen (kosten en kwaliteit)
  • Samenwerkingsvormen met uitvoerende partijen (bouwteam, design & construct, e.d.)
  • De diversiteit aan ontwikkelmodellen die in de sector worden toegepast
  • Signaleren van mogelijkheden en kansen voor acquisitie en selectie

 

INHOUD

Op welke manieren wordt een ontwerper en uitvoerende partij geselecteerd? Hoe werken deze processen?
En welke ontwikkelmodellen bestaan er om het project daarna daadwerkelijk te realiseren en wat zijn de
voor- en nadelen voor de ontwikkelaar, de uitvoerende, de gebruiker en de (interieur)architect?

Om deze vragen te kunnen beantwoorden worden tijdens deze module gunning- en selectiecriteria, die
gehanteerd worden in de bouwsector, in verband gebracht met ontwikkelmodellen, samenwerkings- en aanbestedingsvormen.