VOLDOET AAN DE EINDTERM

Fase 07 Prijs- en contractvorming

Module R – KOSTENCALCULATIE

LEERDOEL

Inzicht verwerven in, bewust zijn van en kunnen reflecteren op

  • de voorzijde van het ontwerpproces
  • het afwegen van kosten, effecten en belangen tijdens het ontwerpproces
  • het inzichtelijk maken van stichtingskosten
  • het leren interpreteren van een gevraagde ambitie dat dient te leiden tot een kostenbewust ontwerp
  • het leren beoordelen van een (taakstellend) bouwbudget in relatie tot een PVE / wensenpakket

 

INHOUD

Een ontwerper moet kosten, effecten en belangen afwegen tijdens het ontwerpproces. Er wordt ingegaan op

het ontwikkelen van nieuwe componenten van de bouw en het probleemveld rond bouwkosten en mogelijke

oplossingsrichtingen. De opbouw van bouwkosten wordt toegelicht, vooral de invloed op de kosten vanuit de

keuzes in de initiatief- en ontwerpfase, en de zaken waar je als architect alert op moet zijn. Vervolgens zal

meer op directe wijze worden ingezoomd op de bouwkosten van een eenvoudige opgave. Door middel van lezingen

een beroepsdebat vanuit een case en het individueel maken van een eigen begroting wordt kostencalculatie ervaren.