VOLDOET AAN DE EINDTERM

Fase 08 Uitvoering – uitvoeringsgereed ontwerp

Fase 09 Uitvoering – directievoering

Fase 10 Gebruik / exploitatie

Module R – Kennis in de praktijk

LEERDOEL Architectuur

Kennisontwikkeling: met kennis van materie (materialen, afwerkingen, bodem, planten, bestrating) sta je als ontwerper sterker in je vak. Maak er een gewoonte van om zoveel mogelijk kennis van materialen te verzamelen en je kennis hierover blijvend te ontwikkelen.

 

INHOUD

Tijdens het ontwerp, de bouwvoorbereiding en de uitvoering wordt de ontwerper constant geconfronteerd met kennis van materialen. Hoe meer kennis, hoe rijker het pallet waarmee ontworpen kan worden en van waaruit keuzes gemaakt worden.

Materialenkennis is onder te verdelen per discipline maar natuurlijk ook in nieuwbouw en transformatie/restauratie. Architectonische kennis, stedenbouwkundige kennis, landschapsarchitectonische kennis en de kennis specifiek voor interieurarchitectuur. En daarbij natuurlijk het belang van kennis over materialen van de disciplines die niet jouw eigen discipline(s) zijn.