VOLDOET AAN DE EINDTERM

Fase 00 Opdracht

Fase 07 Prijs- en contractvorming

Module R – Het project van idee tot beheer

LEERDOEL

Inzicht in, bewust zijn van en kunnen reflecteren op

  • de complexiteit van ontwerp en ruimtelijke ordening
  • In welke fase van een project opereert de ontwerper?
  • De belangen en kansen in een fase binnen het project
  • Hoe lang kan de ontwerper meegaan, letterlijk en figuurlijk, binnen het project?
  • De ontwerper en hoe hij zich verhoud tot beheer

 

INHOUD

De attitude die belangrijk is voor het functioneren in de praktijk.

De relativiteit van je eigen rol, een pleidooi voor bewustwording.

Er wordt ingegaan op de ontwikkeling van een project: van het eerste idee tot het beheer na de oplevering. Wat gebeurt er voor dat een nieuw gebouw, een nieuw stedenbouwkundig plan of nieuw gebouwd stuk landschap klaar is? Welke fasen doorloopt een project? Hoe lang kan de ontwerper meegaan, letterlijk en figuurlijk, binnen het project? Wat wordt er afgesproken over Beheer? In welk stadium worden die afspraken gemaakt? Met welke partijen?