VOLDOET AAN DE EINDTERM

Fase 07 Prijs- en contractvorming

Module R – GRONDEXPLOITATIE

LEERDOEL

 

  • Leren beoordelen van een (taakstellend) uitvoeringsbudget of een grondexploitatie in relatie tot een PVE / wensenpakket/ ambitieniveau
  • Leren interpreteren wat de effecten zijn van de gevraagde ambitie in een kostenbewust ontwerp
  • Inzicht krijgen in de grootste kostenposten en opbrengsten in de exploitatie
  • Afwegen van kosten, effecten en belangen tijdens het ontwerp- en uitvoeringsproces; inzicht in consequenties van kosten- en opbrengstoptimalisaties.
  • Inzicht in wat er wordt bedoeld met het rekenen en tekenen
  • Verschillen in opzet van ontwikkelingen afhankelijk van soort opdrachtgever en locatie
  • Inzicht krijgen in grondkosten en grondopbrengsten, cashflowprincipes en het belang van fasering en het vinden van verschillende kostendragers,
  • Inzichtelijk maken van uitvoeringskosten

 

INHOUD

Ontwerpers krijgen vaak het verwijt dat gevisualiseerde ambities alleen op ‘dromen’ gefundeerd zijn. Onderdeel van het vak is dat ontwerpers zich tijdens het gehele ontwerpproces bewust zijn van hun verantwoordelijkheid om te ontwerpen en adviseren in samenhang met de financiële kaders van een project.

 

Een ontwerper moet kosten, effecten en belangen inzichtelijk maken tijdens het ontwerpproces. Dat is een kritisch traject waarbij wisselende factoren de eindwaarden bepalen. Vaak wordt gewerkt met kengetallen vanuit andere referentieprojecten. Deze keuze voor de te hanteren kengetallen en referentieprojecten vormen een essentiële input voor de exploitatie: het gewenste ambitieniveau moet overeenkomen met het niveau van kosten en opbrengsten. Vanuit deze mate van abstractie en algemene kengetallen in de initiatieffase kan dan gedurende het ontwerpproces meer gedetailleerd en gespecialiseerd worden gewerkt.

 

Alleen wanneer de ontwerper goed is aangehaakt bij de wijze van ontwikkelen of aanbesteden, de projectomvang, de marktwerking of het ambitieniveau van de opdrachtgever, kan hij/ zij daar optimaal op adviseren. Wanneer de koers tijdens het proces wijzigt, kan de exploitatie daarop worden bijgesteld.