VOLDOET AAN DE EINDTERM

Fase 08 Uitvoering – uitvoeringsgereed ontwerp

Fase 09 Uitvoering – directievoering

Fase 10 Gebruik / exploitatie

Module R – De Bouwplaats (SL)

LEERDOEL

Inzicht in, bewust zijn van en kunnen reflecteren op

  • een verdiept inzicht in bouwprocessen en de bouwplaats en dan vanuit het specifieke perspectiefvan landschapsarchitectuur en stedenbouw, dus met accent op grond, vegetatie en infrastructuur.
  • Diverse beslismomenten tijdens de realisatie
  • Planning en het budget onder controle houden tijdens de realisatie
  • De bijdrage en rol van externe partijen zoals adviseurs, raadgevers en managers
  • De uitgangspunten, afwegingen en organisatie bij complexe megaprojecten

 

INHOUD

Er wordt ingegaan op de rol, de verwachtingen en de mogelijkheden van de stedenbouwkundige en

landschapsarchitect op de bouwplaats. Houd je als ontwerper toezicht op de uitvoering van je eigen project?

Maak of controleer je de tekeningen? Heb je een coördinerende taak? Wat is esthetische directievoering?

Wat is je taak in de planning en budget bewaking? Wat doe je met externe partijen? Wat is de taak van de

ontwerper bij complexe transformatieprocessen?

 

De bouwplaats kan een park zijn, een oever van ene rivier of een stedenbouwkundig project (bijv. een grote

stadsuitbreiding).

 

Een mega-project kan zo veel tijd in beslag nemen dat onderweg belangrijke aanpassingen nodig zijn in het

ontwerp, maar ook in de bouwfase. Bouwplaatsen van megaprojecten kunnen in allerlei stadia te zien zijn.

Plannen kunnen worden opgeschoven en bijgesteld, tijdelijke situaties dreigen definitief te worden, tussenfasen

worden nooit afgemaakt. Wat betekent dat voor een bouwplaats?