VOLDOET AAN DE EINDTERM

Fase 08 Uitvoering – uitvoeringsgereed ontwerp

Fase 09 Uitvoering – directievoering

Module┬áR – Aanbesteding tijdens de bouw

LEERDOEL

  • inzicht verkrijgen in de wijze waarop selectie- /aanbestedingsprocessen verlopen
  • inzicht verkrijgen in de samenhang tussen kosten-kwaliteit en de ambities van opdrachtgever
  • kennis nemen van samenwerkingsvormen met uitvoerende partijen; bouwteam, design & construct
  • kennis nemen van de wijze waarop een project wordt aanbesteed
  • aanbesteden of een directe opdracht? Veranderingen de afgelopen jaren?

 

INHOUD

Op welke manieren wordt een ontwerper en uitvoerende partij geselecteerd? Hoe werken deze processen? En welke ontwikkelmodellen bestaan er om het project daarna daadwerkelijk te realiseren en wat zijn de voor- en nadelen voor de ontwikkelaar, de uitvoerende, de gebruiker en de (interieur)architect?

Om deze vragen te kunnen beantwoorden worden tijdens deze bijeenkomst gunning- en selectiecriteria, die gehanteerd worden in de bouwsector, in verband gebracht met ontwikkelmodellen en aanbestedingsvormen.