VOLDOET AAN DE EINDTERM

Fase 08 Uitvoering – uitvoeringsgereed ontwerp

Fase 09 Uitvoering – directievoering

Module P4 – BOUWVOORBEREIDING

LEERDOEL BOUWVOORBEREIDING

Inzicht verwerven in, bewust zijn van en kunnen reflecteren op;

  • Het bestek als fenomeen irt de verschillende disciplines (Stabu, RAW, ..)
  • de hoofdprincipes van de verschillende systemen, standaardisatie van regelgeving
  • uitvoeren zonder bestek, zoals een werkomschrijving
  • De eigen rol van de ontwerper tav voorbereidingen, controle, samenwerking (intern en extern)
  • De invloed van de ontwerper tav BIM- of andere IT-systemen
  • Verschillen tussen Nederlandse en buitenlandse bestekken/uitvoeringen

 

INHOUD

De besteksfase is een fase waarin definitief andersoortige specialisten naar een plan gaan kijken. Zij zetten tekeningen om in een heel andere taal en codering. Het is uiteraard essentieel dat je als ontwerper goed weet wat er in een besteksfase gebeurt; wat er in kan, wat er in moet, wat er niet kan of nog niet kan.

Hoe stuur je al in het ontwerpproces de besteksfase goed aan en hoe controleer je of een bestek de ontwerpideeën goed vertaalt? Bovendien is het bestek een zeer belangrijk contractdocument. Hoe voorkom je discussies achteraf, juridisch, kwalitatief, technisch, esthetisch, …?