VOLDOET AAN DE EINDTERM

Fase 02 Projectdefinitie
Fase 07 Prijs- en contractvorming

Module P – Offerte, Plan van Aanpak EN CONTRACTVORMING

LEERDOEL

Inzicht verwerven in, bewust zijn van en kunnen reflecteren op:

  • Kennis verwerven van de verschillende onderdelen waaruit een offerte bestaat
  • Inzicht opdoen hoe de opzet, ‘tone-of-voice’ en uitwerking van die verschillende onderdelen effect heeft op het verkrijgen van de opdracht
  • Inzicht verwerven in de sturende werking die een offerte kan hebben op het verloop van de opdracht
  • Kennis verwerven over de zakelijke en juridische aspecten waarmee een offerte bescherming biedt en verplichting aangaat
  • Inzicht verwerven in de verleidende en prioriterende werking van de offerte op de wijze waarop verschillende partijen de opdracht interpreteren
  • Kennis verwerven van de relatie tussen offerte en DNR (juridische voorwaarden)
  • Inzicht in, bewust zijn van en kunnen reflecteren op plan van aanpak
  • Inzicht in, bewust zijn van en kunnen reflecteren op contractvorming

 

INHOUD

In de praktijk kennen de disciplines architectuur, landschapsarchitectuur, stedenbouw en interieurarchitectuur verschillende offertevormen. Toch omvatten ze vaak dezelfde ingredienten. Door de multidisciplinaire opzet van de module komen alle aspecten van de offerte, discipline-eigen en discipline-breed, voorbij.

De offerte is een cruciaal document in de beroepspraktijk. De offerte vormt de onderlegger voor het contract of de overeenkomst met een opdracht gevende partij waarin de belangrijke afspraken over geld, tijd en producten worden beschreven. Het is ook het document waarin een inhoudelijke ambitie wordt geformuleerd, of waarnaar wordt verwezen, zodat duidelijkheid ontstaat over de complexiteit en omvang van de opgave (opdracht). De offerte dient om een opdrachtgever te verleiden een opdracht te verlenen, maar ook om een opdracht als die verleend is, over en weer te kunnen controleren op het verdere verloop.