VOLDOET AAN DE EINDTERM

Fase 02 Projectdefinitie
Fase 07 Prijs- en contractvorming

Module P1 – Offerte, Plan van Aanpak EN CONTRACTVORMING

LEERDOEL

 • Kennis verwerven van de verschillende onderdelen waaruit een gemiddelde offerte bestaat
 • Inzicht opdoen hoe de opzet, toon en uitwerking van die verschillende onderdelen effect heeft op
  het verkrijgen van de opdracht
 • Inzicht verwerven in de sturende werking die een offerte kan hebben op het verloop van de opdracht
 • Kennis verwerven over de zakelijke en juridische aspecten waarmee een offerte bescherming biedt
  en verplichting aangaat
 • Inzicht verwerven in de verleidende en prioriterende werking van de offerte op hoe verschillende
  partijen de opdracht interpreteren
 • Kennis verwerven van de relatie tussen offerte en DNR
 • Inzicht in, bewust zijn van en kunnen reflecteren op plan van aanpak
 • Inzicht in, bewust zijn van en kunnen reflecteren op contractvorming

 

INHOUD

De offerte is een cruciaal document in de beroepspraktijk van architectuur, stedenbouw en landschapsarchitectuur en interieurarchitectuur. Het is een document waarin de belangrijke afspraken over geld, tijd en producten worden gemaakt. Het is ook het document waarin een inhoudelijke ambitie wordt geformuleerd. De offerte dient om een opdrachtgever te verleiden een opdracht te verlenen, maar ook om een opdracht als die verleend is, over en weer te kunnen controleren op het verdere verloop.

In de praktijk kennen architectuur, landschapsarchitectuur, stedenbouw en interieurarchitectuur wezenlijk verschillende offerte-vormen. Door de multidisciplinaire opzet van de module komen alle aspecten van de offerte discipline-eigen en discipline-breed meerdere malen voorbij. Pas afgestudeerden komen over het algemeen niet of nauwelijks in aanraking met offertes, plan van aanpak en contractvorming. Daarom wordt ter voorbereiding zelf een overzichtelijke offerte gemaakt. Deze worden uitgebreid en in groepen besproken.