VOLDOET AAN DE EINDTERM

Grondhouding

B: Bedrijfsvoering.

 

Fase 02 Projectdefinitie

Fase 03 Structuurontwerp

Fase 04 Voorontwerp

Module P – Interpretatie van de opdracht

LEERDOEL

De organisatie van de beginfase van een opdracht sterk uiteen kan sterk uiteen lopen. Er kunnen heel verschillende documenten, woorden en structuren aan de orde zijn.

Het eerste leerdoel is dan ook het inzicht verwerven in;

  • de verschillende manieren waarop de beginfase van een project georganiseerd wordt
  • welke documenten horen bij een beginfase van een project
  • wat de rol van een ontwerper daarbij is

Vervolgens zijn de leerdoelen het inzicht krijgen in;

  • de verantwoording en de ruimte die de ontwerper heeft in de omgang met programma’s van eisen;
  • de relatie tussen deze startdocumenten en het verloop van een ontwerpproces
  • de technische aspecten van het opstellen van of werken met een programma van eisen.

 

INHOUD

Wanneer er een plan gemaakt moet worden is er doorgaans sprake van een opdrachtgever, en die opdrachtgever wil met het plan bepaalde wensen realiseren. Dat klinkt als een open deur, maar in de praktijk loopt enorm uiteen hoe deze fase goed georganiseerd wordt. In ieder geval moet er een moment zijn waarbij partijen over en weer vaststellen: dit is wat we gaan maken.

Meestal wordt er in meer strategische fases gesproken van ‘uitgangspunten’ en pas in de meer concrete fases

van ‘programma van eisen’. De gemene deler in de verschillende situaties is, dat opdrachtgever en ontwerper vastleggen wat er nu precies in het ontwerp in de verschillende fases gerealiseerd gaat worden.