VOLDOET AAN DE EINDTERM

Grondhouding

A: Attitude.

B: Bedrijfsvoering.

C: Communicatie

 

Fase 00 Opdracht

Module N – NETWERKEN EN PRESENTATIETECHNIEKEN

LEERDOEL

  • Het verbeteren van de presentatievaardigheden in de context van de beroepspraktijk
  • Het leren afstemmen van de presentatie op de doelgroep
  • Leren kennen van de PEP deelnemers t.b.v. vorming van een hecht netwerk en een dieper besef van de maatschappelijke rol die een ontwerper heeft

INHOUD

Netwerken

Het opbouwen van een netwerk speelt een zeer belangrijke rol in het multidisciplinaire programma van PEP. De 2 jaar beroepservaring leidt tot een enorm groot landelijk netwerk. Het netwerk betreft mede-deelnemers, vakcoördinatoren, sprekers en professionals van binnen en buiten het vakgebied.

De deelnemer heeft in het proces van netwerken een actieve rol!

 

Presentatietechnieken

Tijdens de studie presenteren studenten veel, maar in een vakmatige en studieuze context, met een publiek van docenten en mede-studenten. Aandacht voor presentatietechnieken is belangrijk: houding, stemgebruik, afstemming op specifiek publiek etc. Pas afgestudeerden krijgen in de beroepspraktijk meestal geen kans hun presentatietechnieken verder te ontwikkelen. Juist die beroepspraktijk stelt hele andere eisen. Het publiek kan bestaan uit commissies, jury’s of opdrachtgevers. Of uit bewoners, gebruikers en actiegroepen, die een bijzondere betrokkenheid bij een plan hebben. Bestuurders of opdrachtgevers bekijken een plan vaak vanuit kosten, planning, imago en politieke lading.

 

Deze bijeenkomst heeft tot doel de presentatievaardigheden in de context van de beroepspraktijk te verbeteren. Het gaat daarbij om:

  • verbale communicatie: inhoud en stijl
  • non-verbale communicatie: uitstraling en houding