VOLDOET AAN DE EINDTERM

Attitude

Bedrijfsvoering

Communicatie

 

Fase 00 Opdracht

Module E1 – PECHA KUCHA

LEERDOEL

  • In staat zijn je eigen vakmatige ontwikkeling helder in kaart te brengen
  • In staat zijn om een persoonlijk standpunt in te nemen over de toekomst dat te vertalen is in
    doelen, initiatief en actie.

 

INHOUD/ ONDERWERP

De slotbijeenkomst van de Beroepservaring is in de eerste plaats bedoeld om de deelnemers het woord te geven.

In deze twee jaar heeft iedere deelnemer de kans gekregen om dankzij de Beroepservaring of simpelweg twee jaar professionele en levenservaring zich in hoog tempo te ontwikkelen. Het wordt tijd om dat ook bewust te benoemen. Het is van groot belang voor je eigen ontwikkeling dat je in staat bent te reflecteren op jezelf en te duiden wat je hebt doorgemaakt en wat je hebt bereikt. Er mag nu ook van je worden verwacht dat je een zeker overzicht over je vakgebied hebt verworven. Het is belangrijk dat je dat overzicht kunt verwoorden en in staat bent dat om te zitten in een opinie: Waar gaat het heen? Waar wil jij heen?

 

AFSLUITING

De eindbijeenkomst is een feestelijke aangelegenheid voor deelnemers en mentoren.
De deelnemer krijgt zijn/haar eindcertificaat uitgereikt en de groepsfoto wordt gemaakt. Na de eindbijeenkomst wordt de deelnemer ingeschreven in het register van Bureau Architectenregister en mag de titel Architect,
Stedenbouwkundige, Landschapsarchitect of Interieurarchitect dragen.