VOLDOET AAN DE EINDTERM

Grondhouding

C: Communicatie

 

FASE 00 OPDRACHT
FASE 04 VOORONTWERP

Module B – TEKENING ALS COMMUNICATIE EN REPRESENTATIE

LEERDOEL

Bewustwording en kennis nemen van:

  • manieren van communiceren van ideeën, ontwerpen en uitvoeringen door middel van tekeningen en beelden.
  • doelen van keuzes voor toepassingen van vormen van beeldende communicatie
  • afstemming in ‘nieuwe technische’ vormen van gezamenlijke communicatie en informatieoverdracht

 

INHOUD

Het maken van tekeningen en beelden (digitaal en analoog, van plan tot visualisatie) is essentieel in onze
ontwerpdisciplines. Het representeren van ontwerpen is een belangrijk deel van de studie. Maar de praktijk
stelt hele andere vragen dan een opleiding.

Al met al staan ontwerpers voor de vraag, niet alleen na te denken over hoe ze bij blijven met vernieuwingen
maar ook wat die innovaties eigenlijk betekenen voor de tekening als fenomeen: van wie is die tekening eigenlijk
in complexe BIM-processen, en wat doet de tekeningen eigenlijk? In hoeverre is de architect / ontwerper nog ‘baas en eigenaar’ over een tekenproces, of is het tekenproces van anderen, en bepaalt het tekenproces kleine brokjes waar een architect iets over mag zeggen? En hoe verhoudt een tekening zich tot andere gedeeltelijk grafische documenten, zoals een spreadsheet met het programma, of kolommen met productinformatie?