VOLDOET AAN DE EINDTERM

Grondhouding

A: Attitude.

B: Bedrijfsvoering.

C: Communicatie

 

Fase 02 Projectdefinitie

Module B3 –┬áPROCESMANAGEMENT

LEERDOEL

Inzicht verwerven in, bewust zijn van en kunnen reflecteren op:

  • een projectorganisatie
  • projectmanagement
  • een strategisch/politiek spel binnen een project met de keuzes die voor ontwerpers mogelijk zijn
  • de hoofdlijnen bewaken van een ontwerp versus op alle discussies vol inzetten

 

INHOUD

Het is van groot belang voor het functioneren van ontwerpers dat zij begrijpen hoe ontwerpende organisaties werken, wat hun positie is en waar kansen en beperkingen liggen. Ontwerpers krijgen, binnen of buiten het bureau, te maken met projectmanagement: communicatie met de opdrachtgever, planning, begroting, projectleiders, projectmanagers, programmamanagers, procesmanagers en projectdirecties.
De deelnemers moeten ook in dergelijke projecten kunnen functioneren. Daarvoor is inzicht nodig hoe een project wordt georganiseerd, hoe het wordt geleid, wat de rollen zijn en wat de verantwoordelijkheden zijn van de deelnemers. In dit programma verdiepen we ons in een project waarin vrijwel alle aspecten van het managen van projecten samenkomen.