VOLDOET AAN DE EINDTERM

Grondhouding

A: Attitude.

B: Bedrijfsvoering.

C: Communicatie

 

Fase 00 Opdracht

Fase 01 Initiatief/haalbaarheid

Module B –  PROFIEL EN ORGANISATIE

LEERDOEL

Het begrijpen van de samenhang tussen:

 

 

  • het vakgebied waarin een bureau en de beroepsbeoefenaar opereert
  • de soort opgaven die een bureau doet en hoe een aspirant beroepsbeoefenaar daaraan een bijdrage levert
  • het doel dat een bureau zich stelt
  • de manier waarop het bureau georganiseerd is en functioneert
  • de manier waarop het bureau zich presenteert en de partijen waarmee het bureau communiceert
  • inzicht in het opzetten van een backoffice
  • bureaumanagement

 

INHOUD

Architectuur, interieurarchitectuur, landschapsarchitectuur en stedenbouwkunde kenmerken zich door hun toegepaste karakter. Het gaat om disciplines die creatief zijn, waarbij creatieve producten worden gerealiseerd in een bedrijfsmatige context waarin sprake is van opdrachten, budget en planningen. Zij moeten die opdrachten verwerven door naam op te bouwen, een netwerk te hebben, en te werken vanuit bepaalde waarden (dienstverlenend, economisch, maatschappelijk, ..).

 

De bedrijfsmatige context kan ‘het bureau’ zijn, maar ook die van ‘zelfstandige’ of van ‘dienst’ en ‘instituut’. In het vervolg spreken we over ‘het bureau’ maar dat gaat dan over die verschillende soorten van werkplekken. Dat die werkplekken extreem van elkaar verschillen is een gegeven. Waar het om gaat is dat in al die verschillende werkplekken ontwerpen worden geproduceerd.

 

OPZET EN DOEL

We kijken naar de inhoudelijke betekenis van (de) organisatie: hoe organiseert het bureau zich zo, dat het continueert en de gestelde inhoudelijke doelen bereikt? Sommige bureaus worden opgericht met een missie en een duidelijk beeld van hun werkwijze: ze beginnen bijvoorbeeld met een bedrijfsplan, of actualiseren hun visie. Of ze daar ook naar handelen, is een tweede. De meeste bureaus echter ontstaan enigszins toevallig en ontwikkelen werkende weg hun profiel. Maar alle bureaus hebben, zelfs al zijn ze zich daar niet van bewust, een profiel. In deze bijeenkomst gaan we concrete bureaus bezoeken en spreken over hun missie, hun organisatie en hun succes.