VOLDOET AAN DE EINDTERM

Grondhouding

A: Attitude.

B: Bedrijfsvoering.

C: Communicatie

 

Fase 00 Opdracht

Fase 01 Initiatief/haalbaarheid

Module B2 – ORGANISATIE EN PROFIEL

LEERDOEL
Het begrijpen van de samenhangen tussen:

  • het vakgebied waarin een bureau en de ontwerper opereert
  • de soort opgaven die een bureau doet en hoe een ontwerper daaraan een bijdrage levert
  • het doel dat een bureau zich stelt
  • de manier waarop het bureau georganiseerd is en functioneert
  • de manier waarop het bureau zich presenteert en de partijen waarmee het bureau communiceert

Inzicht in het opzetten van een backoffice

  • wat wordt bedoeld met een backoffice?
  • bureaumanagement

 

INHOUD

Architectuur, interieurarchitectuur, landschapsarchitectuur en stedenbouwkunde kenmerken zich door hun

toegepaste karakter. Het gaat om disciplines die creatief zijn, maar die hun creatieve producten realiseren in

een bedrijfsmatige context waarin sprake is van opdrachten, budget en planningen. Zij moeten die opdrachten

verwerven door naam op te bouwen, een netwerk te hebben, en te werken vanuit bepaalde waarden (dienstverlenend, economisch, maatschappelijk, ..).

Bij ontwerpers kan de bedrijfsmatige context ‘het bureau’ zijn, maar ook die van ‘zelfstandige’ of van ‘dienst’ en

‘instituut’. In het vervolg spreken we over ‘het bureau’ maar dat gaat dan over die verschillende soorten van

werkplekken. Dat die werkplekken extreem van elkaar verschillen is een gegeven. Waar het om gaat is dat in

al die verschillende werkplekken ontwerpen worden geproduceerd.