VOLDOET AAN DE EINDTERM

Grondhouding

A: Attitude

B: Bedrijfsvoering

C: Communicatie

 

Fase 00 Opdracht

Fase 01 Initiatief/haalbaarheid

Module B – SAMENWERKEN: GENERALIST OF SPECIALIST

 

LEERDOEL

 

  • Bewustwording van de rol van de ontwerper, de historie en actuele ontwikkelingen hiervan
  • Bewustwording van de keuzes die een (A/I/S/L) ontwerper of ontwerpbureau hierin kan/kunnen of moet(en) maken: breed of smal, generiek of specifiek, ‘all-inclusive’ service of exclusiviteit
  • Bewustwording van de organisatorische consequenties en kansen om de gewenste rol in te vullen binnen het eigen bedrijf of door samenwerkingen met andere disciplines of spelers in andere fases van het bouwproces

INHOUD

De ‘architect’ was ooit een kunstenaar en een hobbyist. Het beroep heeft zich door de eeuwen heen een plek veroverd en is uitgegroeid tot een toegepaste ontwerpdiscipline. De rol van de architect is in Nederland sinds de 17e eeuw omvangrijker geworden, de architect als ‘bouwheer’ is betrokken bij of verantwoordelijk voor een bouwproject van initiatief tot en met uitvoering, waar hij de vakmensen aanstuurt en de fondsen beheert en bewaakt. In de 20e eeuw is deze rol opnieuw veranderd, waarbij de architect zich lijkt te concentreren op het ontwerp, en steeds minder in uitvoerende fases betrokken is. In landen om ons heen is dit vaak heel anders georganiseerd, overigens. Ook zijn er architecten die nooit bouwen, maar met gepubliceerde ontwerpen een maatschappelijke discussie voeren. Of architecten die zelf projecten of bouwproducten ontwikkelen, zich op BIM storten of een app ontwikkelen voor het registreren van herbruikbaar bouwmateriaal dat vrijkomt uit sloopprojecten.

Hoe kunnen we deze ontwikkelingen zien? Wordt het vakgebied langzaam ingeperkt, of hebben ontwerpers tegenwoordig meer mogelijkheden om hun interesse of talent te volgen? Wat betekent deze ontwikkeling op de langere termijn? Hebben we invloed op deze ontwikkelingen, wat zijn de keuzes die elke ontwerper of bureau kan maken?

 

Wat betekenen deze keuzes voor een bedrijf? Hoe zorgt een ‘full service’ bureau ervoor dat het alle kennis en ervaring kan aanbieden, door deze in huis te hebben of door samen te werken? Hoe komt een ontwerper die zich heel specifiek op een onderwerp wil richten aan de kennis die hiervoor nodig is?

OPZET EN DOEL

De sprekers op deze bijeenkomst vertellen ons welke rol zij hebben gekozen, welke strategie ze hebben gevolgd en hoe dit in hun organisatie en samenwerkingen is verweven. Ze reflecteren in hoeverre dit hen in staat stelt het werk te leveren dat ze voor ogen hebben, en welke eventuele beperkingen er ook zijn. Met hun verhalen zullen zij ons inzichten geven in de krachtenvelden waarmee je als -startend- ontwerper te maken krijgt. Tijdens de bijeenkomst kun je de sprekers vragen stellen over de keuzes en afwegingen die daarmee samengaan en hoe je een plan de campagne smeedt.