Incompany Traineeship in combinatie met PEP

Dit jaar start Witteveen+Bos het eerste incorporate traineeship in combinatie met het PEP-traject. Een opzet waarbij deelnemers binnen 1 bedrijf in aanraking komen met verschillende afdelingen die zich bezig houden met stedenbouw en landschapsarchitectuur.

Witteveen+Bos biedt hierin een traject waarbij kandidaten Donald Boing, Marrit Terpstra en Max Suijkerbuijk zich gedurende 2 jaar door de groepen stedenbouw, civieltechnische stedenbouw en stedelijk innovaties bewegen. Naast interne begeleiding worden zij extern begeleid door Laura de Bonth van Urban Synergy.