Persoonlijke ervaringen van PEP-deelnemers

De beste voorlichting over de beroepservaringsperiode verloopt via ervaringen van de deelnemers zelf. Daarom ook deze publicatie van Bureau Architectenregister waarin deelnemers van verschillende disciplines aan het woord komen.

4 van de geïnterviewden hebben de geïntegreerde PEP-route doorlopen. Uit de gesprekken komt naar voren dat de beroepservaring niet alleen noodzakelijk en nuttig is. De interviews geven inzicht in de beroepservaring en zijn inspirerend voor werkgevers, mentoren en deelnemers.

(beeld SBA – geïnterviewde PEP-deelnemer Wouter Hagers).