PEP-EINDGESPREK

 

Aan het eind van de beroepservaringperiode bij PEP, d.w.z. bij succesvolle afronding van alle vier de blokken, vindt er een eindgesprek plaats. In dit eindgesprek zal de deelnemer een presentatie houden en ligt er een geprinte versie van het logboek op tafel. Bij het eindgesprek is de deelnemer, de vakcoördinator en een gecommitteerde aanwezig. Om aan het eindgesprek te kunnen deelnemen dient de deelnemer 80% van de modules (d.w.z. 16 van de 20 bijeenkomsten) te hebben bijgewoond en 90% van de opdrachten of casusvoorbereidingen met een voldoende resultaat te hebben afgerond.

Bij een positieve beoordeling van zowel de vakcoördinator als de gecommitteerde krijgt de deelnemer een getuigschrift als bewijs van deelname aan het Professional Experience Programme. Met dit getuigschrift kan de deelnemer zich inschrijven bij het Bureau Architectenregister en zijn/haar titel krijgen.