Jo Coenen’s PEP-talk

Tijdens het BEP-debat op 21 november jongstleden, werd een video van Jo Coenen getoond. Een heldere uitleg van wat PEP voor jou kan betekenen!