Wat wil het AlumniNetwerk?

De alumni van Het Experiment 1 ,2 en 3, De Beroepservaring SLA en De Beroepservaring SLAI vormen een groep mensen die verbonden zijn door:

  • een identiek, uniek, doorlopen leerproces
  • hoog professioneel niveau
  • hun interesse en betrokkenheid in het vak.

Uit onderzoek blijkt dat bijna alle alumni, ondanks de crisis, nog in het vak zitten. Dit schept een waardevolle band. De verschillende lichtingen blijven elkaar zien, de deelnemers en mentoren waarderen dit contact. Het ‘verticale’ verband tussen de lichtingen is er nog niet.

Het AlumniNetwerk is hierop gebaseerd en zal:

1.  Agenderen, discussiëren

De wereld is veranderd, ons vakgebied verandert. Dit stelt ons voor vragen. We hebben de kans onze eigen draai te geven aan de manier waarop wij ons beroep zien. Hier ligt, voor de toekomst, een interessant en dankbaar onderwerp voor de alumni.

Velen staan aan het begin van hun carrière en zien veel onzekerheden. We verwachten dat de alumni elkaar zullen willen helpen. En als groep ook iets willen betekenen voor de ontwikkeling van het vak.

Verder is de intentie te bieden waaraan behoefte is. Onze wens is dat dit van onderaf, met zoveel mogelijk betrokkenen, kan groeien.

2.  Inspireren

We willen lezingen, presentaties, excursies etc organiseren. Zeker de ontwerpers die zelfstandig werken, missen vaak de discussie met collega’s over het vakgebied.

3.  Faciliteren

We hebben een plek ter beschikking in het Huis met de Hoofden aan de Keizersgracht in Amsterdam. Daar is de dagelijkse leiding van PEP gevestigd en daar kunnen bijeenkomsten worden georganiseerd waar alumni en mentoren elkaar kunnen ontmoeten en leren kennen.

Wie zijn lid van het  AlumniNetwerk?

Aan Het Experiment 1, 2 en 3, De Beroepservaring SLA en De Beroepservaring SLAI hebben in totaal 233 architecten, stedenbouwkundigen, tuin- en landschapsarchitecten en interieurarchitecten deelgenomen. Zij zijn automatisch lid.

Daarnaast zijn de mentoren bij het netwerk aangesloten. In totaal kent het Netwerk ca. 400 leden.

 

Ook deze deelnemers uit 2012 zijn bij het behalen van hun getuigschrift automatisch lid geworden van de alumni groep

Contact met het bestuur

Het Alumni-Netwerk heeft een eigen bestuur dat het inhoudelijke beleid van het netwerk bepaalt. Het programma wordt inhoudelijk voorbereid door de programma-commissie.

Iedereen kan contact opnemen met de leden van het bestuur voor informatie, vragen, commentaar, ideeën en suggesties.

 

Het bestuur is als volgt samengesteld:

Annette van Baren, programma-lid

Julietta Zanders, namens dagelijkse leiding PEP